Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ, στη συνεδρίασή της της 26ης Μαρτίου και αφού έλαβε υπόψη τη διαμορφωθείσα κατάσταση και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας (117/17.03.20 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη), καθώς και τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ αρ. ΦΕΚ 956/21-3-2020), ενημερώνει τους φοιτητές, των οποίων τα προγράμματα σπουδών απαιτούν την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης, ότι αυτή αναστέλλεται και μεταφέρεται σε διάστημα στο οποίο οι συνθήκες θα το επιτρέψουν.

Οι φοιτητές των προγραμμάτων που επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη αναστολή και μεταφορά, δεν θα επιβαρυνθούν με οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος.

Όταν οι συνθήκες ομαλοποιηθούν, θα γίνει ενημέρωση για την ομαλή συνέχιση της Πρακτικής Άσκησης.