Ενημερώνουμε τις/τους υποψήφιες/ους για Πρακτική Άσκηση φοιτήτριες/ές του ΜΠΣ ΔΓΡ ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία δήλωσης Φορέα Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 στην εκπαιδευτική πλατφόρμα (ΠΣΔΓΡ).
Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης Φορέα Πρακτικής Άσκησης είναι η Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 και ώρα 23:55.