Ενημερώνουμε τις/τους υποψήφιες/ους για Πρακτική Άσκηση φοιτήτριες/ές του ΜΠΣ ΔΓΡ ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία δήλωσης Φορέα Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 στην εκπαιδευτική πλατφόρμα (ΠΣΔΓΡ).
Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης Φορέα Πρακτικής Άσκησης είναι η Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 23:55.