Ενημερώνουμε τις/τους υποψήφιες/ους για Πρακτική Άσκηση φοιτήτριες/ές του ΜΠΣ ΕΑΓ ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία δήλωσης Φορέα Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 στην εκπαιδευτική πλατφόρμα (ΠΣΕΑΓ).

Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης Φορέα Πρακτικής Άσκησης είναι η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23:55.