Νέα

Ρύθμιση για τη συνάφεια των ΠΜΣ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας

Σύμφωνα με νέα απόφαση του Υφυπουργού που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1873_10_05_2021: Α. Η κατά παρέκκλιση των διατάξεων της υπό στοιχεία 52425/Z1/04-04-2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Read more…

By padmin, ago
Νέα

ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 10/05/2021

Σύμφωνα με νέο ΦΕΚ ΦΕΚ_08_05_2021_ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων και των αυτοδιαγνωστικών εξετάσεων , επιτρέπεται η διενέργεια με φυσική παρουσία από 10/5/2021 των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών του Read more…

By padmin, ago