Η Πρακτική Άσκηση στο ΜΠΣ “ΔΓΡ”

Οι ασκούμενες/ασκούμενοι φοιτήτριες/φοιτητές πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης.

Η Πρακτική Άσκηση δύναται να υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

Η χρονική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης για κάθε φοιτήτρια/φοιτητή ορίζεται από τον Οδηγό/Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του κάθε προγράμματος.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οδηγό Πρακτικής Άσκησης του Κοινού Εξ Αποστάσεως Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (ΜΠΣ ΔΓΡ), δικαίωμα υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους και οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος – εξαίρεση αποτελεί η ΔΓΡ64 που διατίθεται στο τελευταίο εξάμηνο (μαζί με τη ΔΓΡ65).

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε:

  • Εκδοτικούς Οίκους
  • Συλλόγους Λογοτεχνών και Συγγραφέων
  • Λέσχες Ανάγνωσης και Δημιουργικής Απασχόλησης σε Ομάδες Επανένταξης (ΚΕΘΕΑ, Δομές Επανένταξης Ψυχικά Νοσούντων, Φυλακές, κ.ά.)
  • Φορείς που σχετίζονται με το Θέατρο και σε Θεατρικά Εργαστήρια
  • Φορείς που σχετίζονται με τον Κινηματογράφο, σε Κινηματογραφικές Λέσχες
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Προσέχω

  • να συμπληρώσω τα έντυπα Πρακτικής Άσκησης για τα οποία θα ενημερωθώ από το Γραφείο Πρακτικής και την/τον Καθηγήτρια/Καθηγητή – Σύμβουλό μου ή τη Συντονίστρια/Συντονιστή μου

Συμβουλεύομαι

  • τον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης του ΜΠΣ ΔΓΡ  για τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης
  • το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
  • την/τον Καθηγήτρια/Καθηγητή – Σύμβουλό μου ή τη/τον Συντονίστρια/Συντονιστή μου