Παρακάτω θα βρείτε κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Πρακτική Άσκηση και την υλοποίησή της.

Ποιος είναι ο εργοδότης μου κατά την πραγματοποίηση της Πρακτικής μου Άσκησης;

Εργοδότης σας είναι ο ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και όχι ο φορέας στον οποίο πραγματοποιείτε την Πρακτική σας Άσκηση. Ασφαλίζεστε από τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης μου καταβάλλονται ένσημα;

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ασφαλίζεστε από τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μόνο κατά κινδύνου ατυχήματος (επαγγελματικός κίνδυνος) μέσω του Ι.Κ.Α.. Καταβάλλονται ένσημα τα οποία δεν είναι συντάξιμα.

Υπάρχει ασφάλιση στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης;

Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη της/του φοιτήτριας/φοιτητή στον χώρο εργασίας (ΙΚΑ) έναντι ατυχήματος την οποία καλύπτει εξ’ ολοκλήρου ο ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση που η/ο φοιτήτρια/φοιτητής είναι μόνιμη/μόνιμος υπάλληλος στο δημόσιο ΔΕΝ χρειάζεται να ασφαλιστεί από τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Από πού παίρνω βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης;

Βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να πάρετε μετά το πέρας της Πρακτικής σας από τον φορέα που κάνατε την Πρακτική σας. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σας αποστέλλει ένα πρότυπο Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης το οποίο μπορείτε να δείξετε στο φορέα σας.