Νέα

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (συνημμένο αρχείο), η οποία προβλέπει την απαγόρευση λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) για χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και Read more…

By padmin, ago
Νέα

Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης φοιτητών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Σύμφωνα με την υπ.αρ.οικ.29147/Δ1/10258 και υπ.αρ.30294/Δ1/10558 εγκυκλίου, ΦΕΚ 2639/Β΄/28.06.2019 από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: (Άρθρο 1 – Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα…)1.2 Υπόχρεοι προς Read more…

By padmin, ago
Νέα

Δήλωση Πρακτικής Άσκησης ΜΠΣ ΓΧΝ για εαρινό εξάμηνο 2019-2020

Ενημερώνουμε τις/τους υποψήφιες/ους για Πρακτική Άσκηση φοιτήτριες/ές του ΜΠΣ ΓΧΝ ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία δήλωσης Φορέα Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 στην εκπαιδευτική πλατφόρμα (ΠΣΓΧΝ). Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης Φορέα Πρακτικής Άσκησης Read more…

By padmin, ago