Πριν την Πρακτική Άσκηση ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1

 • Προσπάθησε να κατανοήσεις τον εαυτό σου, τις προσωπικές σου άξιες και τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή σου, ούτως ώστε να πετύχεις τους στόχους σου, να πάρεις σωστές αποφάσεις και να ικανοποιήσεις τις φιλοδοξίες σου
 • Σκέψου μακροπρόθεσμα του στόχους που θα ήθελες να επιτύχεις μέσα από την Πρακτική Άσκηση
 • Σκέψου τις ικανότητες και τις δεξιότητες που θα ήθελες να αποκτήσεις
 • Σκέψου τι θα ήθελες να αποκομίσεις από την εμπειρία αυτή ώστε να εκμεταλλευτείς στο μέγιστο κάθε ευκαιρία που θα υπάρξει και η Πρακτική Άσκηση να λειτουργήσει προς όφελος σου

Βήμα 2

 • Διάβασε προσεχτικά τον Οδηγό/Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Προγράμματός σου, στον οποίο δίνονται γενικές κατευθύνσεις αναφορικά με τους φορείς που μπορείς να υλοποιήσεις την Πρακτική σου Άσκηση και πληροφορίες για το χρονικό διάστημα ή/και το ωράριο απασχόλησης
 • Ως προς τις δομές, ενημερώσου αναλυτικότερα από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, συμβουλέψου την/τον Καθηγήτρια/Καθηγητή – Σύμβουλό σου ή την/τον Συντονίστρια/Συντονιστή σου και ζήτα τη γνώμη από δικούς σου ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο
 • Κάνε έρευνα σχετικά με τη δομή στην οποία επιθυμείς να απασχοληθείς και μάθε λεπτομέρειες για το αντικείμενο εργασίας σου, το οποίο πρέπει να είναι σχετικό με τις σπουδές σου ή, κατά περιπτώσεις, συναφές με τον βασικό τίτλο σπουδών σου

Βήμα 3

 • Επισκέψου τον φορέα που σε ενδιαφέρει ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά ή με email
 • Δήλωσε στον φορέα την επιθυμία σου να πραγματοποιήσεις εκεί την Πρακτική σου Άσκηση
 • Ενημέρωσε τον φορέα για:
  1. το πλαίσιο στο οποίο υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση
  2. την ειδικότητά σου και τα καθήκοντα που θα έχεις στη δομή
  3. το χρονικό διάστημα και το ωράριο Πρακτικής Άσκησης (σύμφωνα με τον Οδηγό/Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Προγράμματός σου)

Βήμα 4

 • Στη φάση αυτή ο φορέας είναι σημαντικό να δηλώσει την επιθυμία του να σε δεχτεί για την υλοποίηση της Πρακτικής σου Άσκησης. Οπότε, ζήτα του να συμπληρώσει τη Δήλωση (δίνονται οδηγίες από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης)
 • Σε περίπτωση που ο φορέας είναι Σχολική Μονάδα ή ΚΕΣΥ, ενημέρωσε ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα προβεί στην απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να δοθεί έγκριση από το ΥΠΑΙΘ

Βήμα 5

Αφού γίνεις δεκτή/δεκτός από τον φορέα για την υλοποίηση της Πρακτικής σου Άσκησης,

 • δήλωσε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα τον Φορέα Υποδοχής με τη διαδικασία που θα σου ανακοινώσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης,
 • προσδιόρισε την ημερομηνία έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης καθώς και το ωράριο εργασίας σου,
 • μάθε ποια/ποιος θα είναι η/ο επόπτρια/επόπτης της δομής κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης και ποια/ποιος η/ο ακαδημαϊκή/ακαδημαϊκός υπεύθυνη/υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης
 • συμπλήρωσε το συμφωνητικό συνεργασίας, σε περίπτωση που χρειάζεται (αποστέλλονται αναλυτικές οδηγίες από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης)
 • βεβαιώσου ότι έχεις Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)!

 

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

 • Κράτα ημερολόγιο/παρουσιολόγιο (δίνεται). Θα χρειαστεί για την αξιολόγησή σου στο τέλος
 • Να αναπτύξεις επαγγελματική συμπεριφορά και να σέβεσαι τους συναδέλφους σου
 • Να τηρείς το ωράριο εργασίας που προβλέπεται από τον Οδηγό/Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης ή/και που έχεις συμφωνήσει με τον φορέα υποδοχής
 • Πρόσεξε τις ενδυματολογικές σου επιλογές
 • Να συμμετέχεις ενεργά σε ό,τι άπτεται του αντικειμένου των εργασιών σου
 • Μάθε ποιοι είναι οι πόροι και πώς χρησιμοποιούνται για να διεκπεραιωθούν οι εργασίες και εάν υπάρχει κάποια καινοτομία στη χρήση τους
 • Άκου προσεκτικά και ρώτα πάντα όταν δεν καταλαβαίνεις κάτι
 • Να καταγράφεις κάθε μέρα όσα έμαθες
 • Κράτα στοιχεία με επαφές που έχεις δημιουργήσει και προσπάθησε να αναπτύξεις διασυνδέσεις οι οποίες θα σου φανούν χρήσιμες μελλοντικά
 • Προσπάθησε να οργανώσεις τον χρόνο και τον φόρτο εργασίας σου
 • Να αναφέρεις τυχόν προβλήματα και συγκρούσεις στην/στον επόπτρια/επόπτη της δομής ή στην/στον υπεύθυνη/υπεύθυνο του φορέα υποδοχής, στην/στον Καθηγήτρια/Καθηγητή – Σύμβολο ή Συντονίστρια/Συντονιστή σου καθώς και στην/στον υπεύθυνη/υπεύθυνο του γραφείου Πρακτικής Άσκησης, αν χρειάζεται
 • Προσπάθησε να ξεπεράσεις τα προβλήματα ή τις συγκρούσεις που παρουσιάστηκαν
 • Εντόπισε τι δεν πήγε καλά ώστε να μην επαναληφθεί και να αντιμετωπιστεί καλύτερα στο μέλλον

 

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης

 • Ζήτα από την/τον επόπτρια/επόπτη της δομής ή την/τον υπεύθυνη/υπεύθυνο του φορέα υποδοχής να συμπληρώσει το φύλλο – ερωτηματολόγιο αξιολόγησης(δίνεται) και συζήτησε μαζί του την εντύπωση που του δημιούργησες
 • Ζήτα από την/τον υπεύθυνη/υπεύθυνο του φορέα υποδοχής συστατική επιστολή και να συμπληρώσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης (Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αποστέλλει πρότυπο βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης)
 • Παρέμεινε σε επικοινωνία με τον φορέα υποδοχής για ευκαιρίες απασχόλησης που ίσως δημιουργηθούν στο μέλλον
 • Συμπλήρωσε το βιογραφικό σου προσθέτοντας την εργασιακή εμπειρία που απέκτησες από την Πρακτική Άσκηση
 • Στείλε τα έντυπα που θα ζητηθούν για την αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή στην/στον Καθηγήτρια/Καθηγητή – Σύμβουλο ή στην/στον Συντονίστρια/Συντονιστή σου. Εναλλακτικά, μπορεί να ζητείται υποβολή των εντύπων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα!

Καλή επιτυχία!